14 09 2021 / TaxDome Updates

September 2021 Update

September 2021 Update

Deze maand hebben wij belangrijke verbeteringen aangebracht in de communicatie suite, CRM, Workflow & een paar kleinere maar zeer gevraagde functies vrijgegeven. We hebben in-app messaging vernieuwd, waardoor het voor bedrijven nog gemakkelijker wordt om met hun klanten te communiceren met de introductie van ‘chats’, vergelijkbaar met ‘threads’ in tools zoals Slack.

We hebben het ook eenvoudiger gemaakt om alle relevante gegevens te importeren met de toevoeging van aangepaste accountvelden bij het importeren. Het documententeam heeft zijn streven van de vorige maand voortgezet, en heeft de volledige flexibiliteit van documentorganisatie uitgebreid naar mapsjablonen en TaxDome Drivе. Voor Workflow kunt u nu de informatie die u ziet op opdrachtkaarten aanpassen, zodat u zoveel (of zo weinig) informatie krijgt als u tegelijk wilt zien. In de toekomstige ontwikkeling werken we momenteel aan terugkerende facturering en verbeteringen aan e-handtekeningen (hint: sjablonen!) 

📞 CRM 

Chat-achtige Messenger

Berichten lijken nu nog meer op chats. Het scherm “Chats” is volledig vernieuwd en lijkt nu op “threads” in hulpmiddelen zoals Slack. 

Net als bij iMessage komt een nieuw bericht bovenaan de lijst te staan, samen met belangrijke informatie (aantal bijlagen, status van de taak, of het ongelezen is, enz.) We hebben het ook realistischer gemaakt; als u of uw klanten documenten bijvoegen, verschijnt dat als een melding in de thread, en binnenkort kunt u in real time zien wanneer uw klanten of collega’s aan het typen zijn (…)

Meer >>

Opmerking: Als twee of meer teamleden aan de discussie deelnemen, is het pictogram “ongelezen” individueel Meer>>

Importeren: Aangepaste Accountvelden Toegevoegd 

Bij het importeren van klantgegevens kunt u nu info uit uw spreadsheet toewijzen aan Aangepaste Accountvelden (vroeger kon u alleen Aangepaste Contactvelden toewijzen). Als u informatie over zakelijke klanten toevoegt, dan kunt u ook velden toevoegen zoals werkgeversidentificatienummer, primair contact, bedrijfsgrootte, website van het bedrijf, en alle andere relevante info. Voor een persoonlijk account wilt u misschien dat uw telefoonnummer of BSN direct op het tabblad info van het account verschijnt.

Opmerking: deze functionaliteit is niet alleen voor nieuwe klanten. U kunt de import zo vaak gebruiken als u nodig hebt om bestaande gegevens vooraf in te vullen, zelfs voor bestaande Accounts. De nieuwe import zal alleen de lege velden invullen, zodat u bestaande klantengegevens kunt aanvullen met nieuwe gegevens, zo vaak als u nodig hebt. 

Meer>>

Automatisch Toewijzen Van Teamleden Aan Nieuwe Accounts

Teamleden die als standaard toegewezenen zijn opgegeven, worden nu automatisch toegewezen aan nieuwe accounts, die ofwel handmatig worden aangemaakt, ofwel door een CSV-bestand te importeren.

Binnenkort: de mogelijkheid om teamleden toe te wijzen aan een account door ze te selecteren tijdens het importeren. 

Meer>>

📚 Document Workflow

Update Van Mappen Op Het Hoogste Niveau

U kunt nu mappen op het hoogste niveau in uw mapsjablonen maken, bewerken of verwijderen, waardoor de bewerkbare mappen op het hoogste niveau nu voor veel klanten tegelijk beschikbaar komen. Mapsjablonen bevatten nu ook nieuwe tools voor het uploaden van bestanden die vergelijkbaar zijn met de tools die beschikbaar zijn in het tabblad Documenten Meer>>

Bovendien kunt u bewerkbare mappen op het hoogste niveau gebruiken in de TaxDome Drive direct in uw verkenner. U kunt alle bestaande mappen van het hoogste niveau verwijderen of hernoemen, behalve dan de standaardmap, met het toegangsniveau Klant kan bekijken en bewerken. Meer>>

Individuele Instellingen Voor In Bulk Geüploade Documenten

Het uploaden van documenten gaat nu niet alleen sneller, maar ook meer op maat. U kunt voor elk bestand afzonderlijk extra instellingen opgeven, zoals goedkeuring vragen, document vergrendelen aan factuur, klant op de hoogte brengen van upload, enz. 

Als u bijvoorbeeld zes documenten uploadt, kunt u ervoor kiezen om klanten over drie daarvan te informeren en de andere tegelijkertijd aan een factuur te koppelen.

Meer >>

Instellingen Voor Herinneringen Goedkeuring Van Documenten

Als u de goedkeuringsfunctie gebruikt, kunt u ervoor zorgen dat uw klanten uw verzoek opvolgen door tijdens het uploaden ‘herinneringen’ aan te zetten. Nu kunt u deze functionaliteit met minder klikken gebruiken bij het uploaden van veel documenten tegelijk.

Meer>>

Organizers

Een paar kleine updates voor organizers terwijl we aan een grotere release werken. We hebben de voorwaarden uitgebreid met ‘selectievakjes’ vragen. Voorheen kon dat alleen via ja/nee-vragen of keuzerondjes. Meer>>

We hebben ook meer flexibiliteit ingebouwd om de herinneringsinstellingen te wijzigen, zelfs nadat een organizer is verzonden; u kunt nu op elk moment herinneringen voor een organizer in- en uitschakelen. Meer>>

Ten slotte, een kleine maar zeer gevraagde functie, u kunt nu organizers vooraf bekijken voordat u ze verstuurt. Wanneer u op het punt staat een organizer te verzenden, kunt u alle secties en vragen van de gekozen sjabloon zien, vlak voordat u op “verzenden” klikt. Ter herinnering, als u automatiseringen wilt gebruiken, kunt u organizers automatisch laten versturen als onderdeel van uw workflow.

🤖 Workflow & Automatisering: 

Informatie Op Opdrachtkaarten Aanpassen

Een hoger aanpassingsniveau is nu beschikbaar voor uw opdrachtkaarten. Kortom, u kiest zelf wat er op uw opdrachtkaarten staat. U kunt in elke pijplijn een van de volgende belangrijkste opdrachtgegevens aanzetten, zoals direct op de kaart aangegeven: 

  • Opdrachtnaam
  • Omschrijving 
  • Prioriteit 
  • Startdatum
  • Vervaldatum
  • Toegewezenen (binnenkort)

U kunt voor elke pijplijn een aangepaste weergave instellen. Kies ervoor om vervaldatums weer te geven voor boekhoudopdrachten, startdatum, toegewezenen voor belastingvoorbereiding, enz. 

Meer >>

Nog wat updates van de workflow:

  • Filter op Achterstallige Taken. U kunt nu alle taken die over hun vervaldatum heen zijn op één pagina bekijken. Meer>>
  • Filter op Achterstallige Opdrachten. U kunt nu alle opdrachten in uw pijplijn bekijken waarvan de vervaldatum is verstreken. 

🔥 Overig

  • Vereenvoudigde toegangsrechten voor uw team. Als u uw medewerkers in staat stelt sjablonen voor taken, mappen, berichten, organizers, opdrachten, facturen, contracten en e-mails te maken, bewerken en verwijderen, kunt u de toestemming Sjablonen beheren inschakelen. Als u wilt dat uw team bestaande sjablonen kan bekijken en gebruiken, dan hebben zij andere rechten nodig. Meer>>

Al het bovenstaande plus 56 andere tweaks en verbeteringen!

Voor het geval u het gemist hebt volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in de vorige post hebben behandeld.

Maria Kris

Maria Kris

Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.

Subscribe to Taxdome News

Hé, wacht...
Abonneer je op onze nieuwsbrief!

We sturen je slechts één keer per maand het beste van onze blog. We beloven

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.
Ebook CTA

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.