Med mer än 20 års erfarenhet i branschen vet Munim Hassouni vad som krävs för att driva en framgångsrik redovisningsverksamhet. Vi träffade Munim för att ta reda på hur TaxDome har hjälpt honom att bygga upp en framtidsinriktad och effektiv redovisningsbyrå.

Nicholas Edwards Nicholas Edwards
Apr 2 2024
BHR Finans & Regnskap AS - Banner

Se hur norska BHR Finans & Regnskap ersatte manuell kundonboarding och ett spretigt system för att dra nytta av automatiseringar med TaxDomes arbetsflöden, centraliserade data och anpassningar.

Mari Sam Mari Sam Dec 26 2023