Turvallinen tiedostojen ja aineiston jakaminen on ensisijaisen tärkeää tilitoimiston ja asiakkaan välillä. Käymme artikkelissa läpi parhaita käytäntöjä arkaluonteisen taloushallinnon aineiston käsittelemiseen ja jakamiseen.

Kalle Granlund Kalle Granlund
Jou 5 2023