Mei 25 2023 /

Un.I.Co. Evenement over AI en ESG duurzaamheid in Catania, April 2023

Un.I.Co. Evenement over AI en ESG duurzaamheid in Catania, April 2023
Elisabetta Radicati

Elisabetta Radicati

4 Min.

In april 2023 organiseerde Un.I.Co, de Italiaanse Accountants Unie, een evenement over de nieuwe professionele uitdagingen veroorzaakt door AI en de ESG duurzaamheid (vrij vertaald Milieu, Mens & Maatschappij). Het evenement vond plaats in Catania, Italië, in het Centro Congressuale Fieristico Culturale “Le Ciminiere”.

TaxDome ging graag in op de uitnodiging van Rosario Emmi en Giovanni Emmi, eigenaren van Proclama SPA. In Catania had Elisabetta Radicati, Country Manager Italië bij TaxDome, het genoegen Nichole Parker te ontmoeten. Nichole Parker is een Amerikaanse accountant, gevestigd in Italië, maar bovenal is zij nog een andere tevreden TaxDome-klant. Ze nam met een testimonial deel aan het evenement en was blij om tijdens het evement haar ervaring met TaxDome met de andere bezoekers te kunnen delen.

In de nasleep van de pandemie en een door inflatie getroffen economie zijn professionals bezig met het herontwerpen van bedrijfsmodellen. Kunstmatige intelligentie (AI) biedt aanzienlijke kansen voor juristen en accountants, maar brengt daarnaast ook risico’s met zich mee voor professionals wier werk gericht is op cognitief-intellectuele taken. Het toenemende gebruik van AI in professionele activiteiten roept vragen op over de “intellectuele” component van het werk en de relatie met klanten. De ontwikkeling van nieuwe technologie biedt veel nieuwe kansen voor professionals, zoals het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie en ESG-duurzaamheidsvraagstukken. Bedrijven investeren steeds meer in duurzaamheid: 56% bijvoorbeeld is van plan dit in de toekomst te doen.

De nasleep van de pandemie en de inflatie hebben bedrijven en hun professionals ertoe aangezet hun bedrijfsmodellen te herontwerpen. Zo willen ze door kunstmatige intelligentie te ontwikkelen de uitdagingen van de markt aangaan. Deze technologische vooruitgang brengt risico’s met zich mee voor cognitief-intellectuele taken, maar biedt daarnaast ook kansen voor de accountancysector. Digitalisering en AI zorgen voor een revolutie in de wereld van werk en beroepen, met gevolgen voor hun relaties met klanten en de “intellectuele” component van het werk. Deze ontwikkelingen creëren nieuwe kansen voor professionals, met name op het gebied van ESG-duurzaamheid, nu Italiaanse bedrijven met de nadruk op communicatie meer investeren in duurzaamheid. 

In reactie op de nasleep van de pandemie en de worstelende economie als gevolg van de inflatie, herstructureren bedrijven en hun bondgenoten hun bedrijfsmodellen om de uitdagingen van de markt aan te pakken. Een belangrijke stap in dit proces is het gebruik van kunstmatige intelligentie. Hoewel deze technologische vooruitgang risico’s inhoudt voor professionals wier werk gericht is op cognitieve en intellectuele taken, biedt zij ook een kans voor degenen die werkzaam zijn in de juridische en economische beroepen. De integratie van AI moet voorop staan in discussies over de toekomst van accountants, vooral wat betreft de impact ervan op de bedrijfsvoering. Digitalisering en kunstmatige intelligentie doen de traditionele opvattingen over werk en beroepen verdwijnen; de toekomst van werk en de opkomst van efficiëntere en innovatievere werkpraktijken hangen daarom af van de toepassing van deze vooruitgang in verschillende beroepsgroepen. De markt vraagt om nieuwe professionele diensten als gevolg van deze ontwikkelingen. Bovendien roept de integratie van AI in professionele activiteiten vragen op over de intellectuele aspecten op het werk, die steeds meer het risico lopen door deze technologie te worden aangevuld of vervangen. De ontwikkeling van het nieuwe technologische paradigma creëert nieuwe werkterreinen voor professionals, die deze nieuwe trends kunnen benutten om generatieve diensten aan te bieden waarin duurzaamheidsvraagstukken en ChatGPT centraal staan. Ten slotte is de markt voor ESG-duurzaamheidsvraagstukken met de nadruk op communicatie en een groeiende investering in milieubewuste activiteiten ook aantrekkelijk voor professionals. 

Het EU-plan voor de volgende generatie vereist dat alle landen in de Europese Unie zich inzetten voor duurzaamheid, waardoor ESG-beginselen een noodzaak worden en niet slechts een marketinginstrument voor de korte termijn. Om in aanmerking te komen voor economische middelen moeten de nationale plannen ten minste 37% toewijzen aan milieutransitie, 20% aan digitalisering en innovatie, en de rest aan sociale duurzaamheid. Professionals spelen een cruciale rol bij het voldoen aan deze vereisten en de aanpassing aan nieuwe organisatorische regelingen die nodig zijn voor crisisbeheer.

TaxDome nam als sponsor deel aan het evenement, maar miste de kans niet om ideeën en nieuwe perspectieven die andere professionals zeker zullen helpen te delen. De belangrijkste hiervan, TaxDome vormt een krachtig instrument voor bedrijven die hun onderneming willen digitaliseren.

Elisabetta Radicati

Elisabetta Radicati

Elisabetta is verantwoordelijk voor de uitbreiding van TaxDome in Italië. Ze houdt ervan om nieuwe dingen te leren en is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zich binnen haar rol te ontwikkelen en te groeien, of dat nu het leren van nieuwe vaardigheden is, het aannemen van een nieuw project, of samenwerking met andere afdelingen.

Subscribe to Taxdome News

Hé, wacht...
Abonneer je op onze nieuwsbrief!

We sturen je slechts één keer per maand het beste van onze blog. We beloven

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.
Ebook CTA

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.