Jan 25 2024 /

Vi introducerar avancerade elektroniska signaturer (AdES (BankID)) och kvalificerade elektroniska signaturer (QES) i TaxDome

Vi introducerar avancerade elektroniska signaturer (AdES (BankID)) och kvalificerade elektroniska signaturer (QES) i TaxDome

Vi är stolta över att kunna presentera en omfattande uppdatering som förbättrar våra funktioner för e-signaturer för redovisningsbyråer inom EU: avancerade elektroniska signaturer (AdES) – BankID – och kvalificerade elektroniska signaturer (QES).

AdES (BankID) och QES är juridiskt bindande e-signaturer som uppfyller de senaste EU-förordningarna. Båda metoder uppfyller höga säkerhetskrav, men QES anses allmänt vara den säkraste och mest tillförlitliga typen av e-signatur för EU-företag, eftersom undertecknarens identitet verifieras av en kvalificerad tredje part.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur AdES (BankID) och QES fungerar i TaxDome. Men först ska vi svara på en viktig fråga.

Hur skiljer sig AdES (BankID) och QES från andra e-signaturer?

I EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen), fastställs standarder för tre olika typer av elektroniska signaturer: 

  • Enkel elektronisk underskrift (SES)
  • Avancerad elektronisk underskrift (AdES)
  • Kvalificerad elektronisk underskrift (QES)

Nedan tar vi en titt på vad varje typ av e-signatur innebär.

Enkel elektronisk underskrift (SES)

SES är den enklaste formen av e-signatur som finns och kräver ingen stark autentisering eller ID-verifiering av undertecknaren. Istället räcker det med att känna till undertecknarens e-postadress eller att denne har fått en unik åtkomstkod innan undertecknandet. 

SES används för vardagliga transaktioner, dagliga försäljnings- och upphandlingsavtal eller som en del av enkla formulär som kräver en underskrift.

Avancerad elektronisk underskrift (AdES)

AdES ställer högre krav på datasäkerhet, validitet och tillit. BankID tillhör kategorin AdES. eIDAS fastställer följande tre nyckelkrav för AdES:

  1. Undertecknaren måste vara kopplad till signaturen via en unik identifierare – föreställ dig detta som en digital penna som ägs av undertecknaren
  2. Undertecknaren har ensam kontroll över denna “digitala penna” – ingen annan kan komma åt den
  3. Signaturen måste kunna upptäcka om den har manipulerats

Kvalificerad elektronisk underskrift (QES)

QES uppfyller de tre krav som be