Jan 30 2024 /

Hantera stress i redovisningsbranschen: 12 tips för att motverka utbrändhet

Managing accounting stress: 12 ways to minimize burnout

Redovisning är ett viktigt men också krävande yrke. Ett litet misstag kan leda till allvarliga juridiska och ekonomiska konsekvenser, vilket sätter en hög press på revisorer. Enligt en undersökning från caba (the chartered accountants benevolent association), rapporterade 55% av revisorer att de led av stress och utmattning – en betydligt högre siffra än de 41% av anställda i andra branscher.

A graph showing accountants' stress rates compared to other industries

I den här artikeln utforskar vi faktorerna som gör redovisningsyrket så stressigt, och ger praktiska råd i hur man hanterar det.

Vad gör redovisningsyrket så stressigt?

En rad olika faktorer i arbetsflödet, företagskulturen och karriärlivet bidrar till höga stressnivåer för yrkesverksamma revisorer. Här är de största stressfaktorerna som revisorer utsätts för:

  • Tung arbetsbörda: 87% av revisorerna uppgav detta som en stor stressfaktor, vilket enligt cabas undersökning leder till utbrändhet
  • Långa arbetsdagar: enligt samma studie uppger 72% av de tillfrågade att de lägger mycket tid på att hålla deadlines samt att de arbetar för mycket
  • Litet utrymme för fel: samtidigt säger 63% av de yrkesverksamma att komplexitet och krav på noggrannhet orsakar hög stress 
  • Störande finansiella bokslut: 81% av revisorerna rapporterade att besvärliga bokslut påverkade deras privatliv negativt minst en gång i månaden
  • Automatisering hotar jobben: 42% av revisorerna kände sig överväldigade av den allt snabbare tekniska utvecklingen, som hotar deras anställning
  • Ekonomisk osäkerhet: 1 av 5 auktoriserade revisorer uppgav att dagens levnadskostnadskris bromsar karriärutvecklingen och väcker farhågor om uppsägningar

För mer information om varför revisorer drabbas av utbrändhet och hur man hanterar förändringar i branschen, läs vår blogg, “Why accountants are quitting: inside the forces reshaping the profession.”

12 sätt att hantera stress som revisor

1. Automatisera redovisningsprocesser

Att arbeta långa arbetsdagar och samtidigt försöka hantera rutinmässiga redovisningsuppgifter på ett felfritt sätt kan vara påfrestande. Att automatisera redovisningen underlättar arbetet genom att effektivisera repetitiva processer, t.ex:

  • Budgetering och penningförvaltning 
  • Finansiell rapportering
  • Hantering av huvudbok
  • Förberedelser inför skattedeklarationer

Att automatisera manuella arbetsuppgifter reducerar utmattning och frigör tid direkt. I slutändan vinner både dina kunder och ditt välbefinnande när automatiseringen minskar din arbetsbörda. Läs vår guide till automatiserade redovisningsprocesser för mer information om hur du implemente