Mar 28 2024 /

Vi introduserer kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) og avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID) hos TaxDome: En revolusjon innen digital autentisering

Vi introduserer kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) og avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID) hos TaxDome: En revolusjon innen digital autentisering
Adalberto Andrade

Adalberto Andrade

3 Min

Vi lever i en digital tidsalder, der det meste av vår interaksjon, både privat og profesjonelt, foregår på nettet. Derfor har behovet for å signere dokumenter elektronisk på en sikker og juridisk bindende måte blitt en viktig del av hverdagen vår. Det er her Qualified Electronic Signatures (QES) og Advanced Electronic Signatures (AdES) kommer inn i bildet, som er effektive verktøy for digital autentisering.

Vi er glade for å kunne presentere en viktig oppdatering som er utviklet for å forbedre e-signaturfunksjonene våre ytterligere, spesielt rettet mot regnskapsbyråer som opererer i EU. Med denne oppdateringen introduserer vi avanserte elektroniske signaturer (AdES) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) på plattformen vår.

AdES og QES er juridisk bindende elektroniske signaturer som er i tråd med det nyeste EU-regelverket. Selv om begge metodene tilbyr solide sikkerhetsnivåer, skiller QES seg ut som den sikreste og mest pålitelige typen elektronisk signatur for EU-selskaper. Dette skyldes først og fremst den strenge prosessen med å verifisere signatarens identitet av en kvalifisert tredjepart, noe som gir et ekstra lag av tillit og troverdighet.

Vi skal se nærmere på hvordan avanserte elektroniske signaturer (AdES) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) fungerer i TaxDome-sammenheng, og hvilke funksjoner og fordeler de har for regnskapsbyråer som opererer i EU.

Hva er kvalifiserte elektroniske signaturer (QES)?

Kvalifiserte elektroniske signaturer er en avansert form for e-signatur som oppfyller de høyeste standarder for sikkerhet og autentisitet. I mange land er de juridisk anerkjent som likeverdige med håndskrevne signaturer. For å oppnå QES-status må e-signaturprosessen følge strenge regler som er fastsatt av offentlige myndigheter eller tilsynsorganer.

Hva er avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID)?

Avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID) er en mer vanlig type e-signatur, med et lavere sikkerhets- og autentisitetsnivå enn QES. AdES/BankID har likevel juridisk gyldighet i mange jurisdiksjoner og brukes i en rekke sammenhenger, fra kommersielle kontrakter til personlige dokumenter.

Hvordan fungerer kvalifiserte elektroniske signaturer (QES)?

Kvalifiserte elektroniske signaturer er basert på avansert kryptografisk teknologi. De innebærer vanligvis bruk av digitale sertifikater utstedt av pålitelige sertifiseringsinstanser. Nedenfor følger en oversikt over prosessen:

  • Identifisering av undertegneren: Før et dokument signeres digitalt, må undertegneren gjennomgå en grundig identifikasjonsprosess for å garantere autentisiteten.
  • Opprettelse av signatur: Når undertegneren har blitt behørig identifisert, bruker vedkommende sin private nøkkel til å opprette en unik og bindende digital signatur.
  • Koblet til dokumentet: Den digitale signaturen knyttes deretter til det aktuelle elektroniske dokumentet, slik at eventuelle endringer i dokumentet oppdages.
  • Validering: Mottakeren av dokumentet kan verifisere ektheten av den digitale signaturen ved hjelp av den offentlige nøkkelen som tilsvarer undertegnedes digitale sertifikat. Dette bekrefter at dokumentet ikke er endret etter signering, og at undertegneren er den de utgir seg for å være.

Fordeler med kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) og avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID):

Forbedret sikkerhet: Kvalifiserte elektroniske signaturer bygger på robuste krypteringsteknologier som garanterer integriteten og autentisiteten til de signerte dokumentene. Avanserte elektroniske signaturer tilbyr også et rimelig sikkerhetsnivå, selv om de ikke når opp til de strengeste QES-standardene.

Legalitet: Både QES og AdES/BankID er anerkjent av spesifikke lover og forskrifter i mange land, noe som gir dem samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer.

Effektivitet og tidsbesparelser: Begge former for e-signatur eliminerer behovet for å skrive ut, signere og skanne dokumenter manuelt, noe som reduserer tiden det tar å fullføre transaksjoner og kontrakter.

Enkelt å spore og administrere: Dokumenter som er signert elektronisk med QES eller AdES/BankID, er enkle å spore og administrere gjennom hele livssyklusen, slik at du raskt og enkelt kan få tilgang til dem når det er nødvendig.

Tilgjengelighet: Kvalifiserte og avanserte e-signaturer gjør det enkelt å signere dokumenter digitalt hvor som helst og når som helst, og eliminerer de geografiske og tidsmessige begrensningene som er forbundet med håndskrevne signaturer.

Hvorfor bør du bruke QES og AdES/BankID i TaxDome?

Bruk av avanserte elektroniske signaturer (AdES/BankID) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) i TaxDome er ikke bare et lovkrav i mange tilfeller i EU. Det er også et fornuftig valg for dokumenter av stor verdi eller sensitivitet. Bruk av disse metodene gir den høyeste grad av sikkerhet når det gjelder autentisiteten til undertegneren og integriteten til selve signaturen.

Tidligere måtte man navigere mellom TaxDome og et separat e-signaturverktøy for å få tilgang til AdES/BankID eller QES. Med denne oppdateringen kan hele prosessen gjennomføres sømløst i TaxDome, noe som optimaliserer workflowen for både deg og kundene dine.

Denne nye funksjonen er ikke bare praktisk, men også kostnadseffektiv, ettersom de fleste metodene koster så lite som 3 euro per signatur – betydelig lavere enn hva andre konkurrenter tilbyr. Du trenger ikke å binde deg til forhåndspakker, men kan samle inn signaturer etter behov og kun betale for det du bruker.

For EU-baserte selskaper garanterer denne oppgraderingen tilgang til de sikreste, mest pålitelige og juridisk kompatible e-signaturløsningene som finnes. Vi oppfordrer deg til å utforske disse mulighetene med egne øyne. Hvis du har spørsmål om implementeringen, er supportteamet vårt tilgjengelig for å hjelpe deg.

I takt med at samfunnet utvikler seg mot en digital tidsalder, spiller QES og AdES/BankID en stadig viktigere rolle når det gjelder autentisering og sikkerhet for elektroniske dokumenter. De forenkler og fremskynder ikke bare signeringsprosessen, men garanterer også integriteten, autentisiteten og lovligheten til digitalt signerte dokumenter, noe som fremmer tillit og effektivitet i forretningstransaksjoner og samarbeid på nettet.

Adalberto Andrade

Adalberto Andrade

Ebook CTA

eBok er sendt

Det oppsto en feil under behandlingen av forespørselen din. Prøv igjen senere

Ønsker du å skalere en fullstendig ekstern regnskapspraksis?

Vennligst skriv inn en gyldig e-post adresse.

Velg land og språk