Mar 28 2024 /

Vi introducerar kvalificerade elektroniska signaturer (QES) och avancerade elektroniska signaturer (AdES/BankID) på TaxDome: En revolution för digital autentisering

Vi introducerar kvalificerade elektroniska signaturer (QES) och avancerade elektroniska signaturer (AdES/BankID) på TaxDome: En revolution för digital autentisering
Adalberto Andrade

Adalberto Andrade

3 Min

Vi lever i den digitala tidsåldern, där de flesta av våra interaktioner, oavsett om de är personliga eller professionella, sker online. Därför har behovet av att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert och juridiskt bindande sätt blivit en viktig del av vårt dagliga liv. Det är här som kvalificerade elektroniska signaturer (QES) och avancerade elektroniska signaturer (AdES/BankID) kommer in i bilden, de är kraftfulla verktyg för digital autentisering.

Vi är stolta över att kunna dela med oss av en viktig uppdatering som är utformad för att ytterligare berika våra e-signaturfunktioner, särskilt riktade till redovisningsbyråer som är verksamma inom EU. Med den här uppdateringen introducerar vi avancerade elektroniska signaturer (AdES/BankID) och kvalificerade elektroniska signaturer (QES) på vår plattform.

AdES och QES är juridiskt bindande elektroniska signaturer som är i linje med de senaste EU-förordningarna. Även om båda metoder erbjuder robusta säkerhetsnivåer, sticker QES ut som den säkraste och mest tillförlitliga typen av elektronisk signatur för EU-företag. Detta beror främst på den rigorösa processen att verifiera undertecknarens identitet av en kvalificerad tredje part, vilket ger ytterligare ett lager av förtroende och trovärdighet.

Vi kommer att undersöka hur avancerade elektroniska signaturer (AdES) och kvalificerade elektroniska signaturer (QES) fungerar i TaxDome-sammanhang och belysa deras funktioner och fördelar för redovisningsbyråer som är verksamma inom EU.

Vad är kvalificerade elektroniska signaturer (QES)?

Kvalificerad elektronisk signatur är en avancerad form av