Lok 17 2023 /

Miten Asettaa Kunnianhimoisia Tavoitteitta Tilitoimiston Liiketoiminnan Kehittämiseen ja Kuinka Varmistaa Onnistuminen

How to set accounting goals

Kaikenlaiset yritykset asettavat erilaisia tavoitteita, jotka perustuvat erilaisiin tietoihin ja joiden tarkoituksena on saavuttaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin voittoja. Tilitoimistojen, jotka ovat osittain vastuussa kaikkien muiden yritysten taloudellisesta terveydestä, on tehtävä samoin. Konkreettisten, toteuttamiskelpoisten tavoitteiden avulla yrityksesi voi auttaa heitä ja samalla nostaa sinut kohti todellista menestystä. 

Kun ymmärrät, miten asettaa oikeanlaiset tavoitteet, saavutukset seuraavat luonnollisesti kohdennetuista ponnisteluista. Tutustu SMART-tavoitteiden voimaan ja saat esimerkkejä, jotka voivat auttaa tilitoimistoasi luomaan tehokkaan suunnitelman, jolla kasvatat brändisi tuloja parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi: Ymmärtämällä, miten luoda omia tavoitteitasi, voit saada aikaan enemmän asiakastukimahdollisuuksia. Tämä organisointi ja mahdollisesti voittoa lisäävä kyky nostaa brändisi nimeä, kun on kyse paikallisesta tai verkkomaineesta.

Lyhyen ja Pitkän Aikavälin Tavoitteet

Yksi tärkeimmistä tavoitteen yksityiskohdista on se, milloin haluat saavuttaa sen. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet tarjoavat selkeän polun yrityksesi kasvulle. Niiden asettamisen avulla voit määritellä ensisijaisen tavoitteen paitsi koko tiimille myös osastonjohtajille ja yksittäisille työntekijöille. Mitä tarkempia ja toteuttamiskelpoisempia tavoitteita luot, sitä todennäköisemmin saavutat ne.

Lyhyen aikavälin tavoitteet tilitoimistoille sisältävät asioita, jotka voit toteuttaa tai saavuttaa nopeasti, jotta voit vaikuttaa päivittäiseen toimintaan tai jotka vaikuttavat pitkän aikavälin suunnitteluun. Hyödyt eivät kuitenkaan keskity pelkästään toiminnallisiin asioihin. Kun yrityksesi tai henkilökuntasi saavuttaa jotain mitattavissa olevaa, he todennäköisesti lisäävät ponnistelujaan muualla. Kohdista lyhyen aikavälin tavoitteet sekä liiketoiminnan että henkilökohtaisen kehityksen kanssa, jotta innostus ja saavutukset lisääntyvät. Ne lisäävät keskittymistä, antavat nopeampia ja tyydyttävämpiä palkkioita ja luovat menestyksen ilmapiirin, joka heijastuu kaikkeen.

Nämä tavoitteet voivat koskea kaikkia johtajista avustaviin työntekijöihin, mutta ne keskittyvät yleensä tiettyihin toiminnan osa-alueisiin. Joitakin esimerkkejä ovat mm:

  • Toimistolaitteiden päivittäminen tai uusien ohjelmistoalustojen käyttöönotto/integroiminen
  • Prosessien parantaminen ja optimointi tehokkuuden lisäämiseksi
  • Uusien järjestelmien tai menetelmien koulutus työntekijöille
  • Uuden markkinointikanavan avaaminen tai strategian vaihtaminen

Pitkän aikavälin tavoitteet yrityksen menestyksen lisäämiseksi keskittyvät enemmän jatkuviin mittareihin. Niiden saavuttaminen kestää kauemmin, mutta ne ovat usein skaalautuvia, kun yritys saavuttaa ne. Esimerkiksi tietyt asiakasmäärät ovat yleinen tavoite. Kun saavutat ensimmäisen asetetun tason, laajennat sitä korkeammalle. Jos et aseta pitkän aikavälin tavoitteita, tilitoimistoltasi puuttuu suunta ja tehokas kokonaisstrategia, joka jatkaa kasvua ja tulojen tuottamista. Itse täsmällisiin tavoitteisiin liittyvien ilmeisten mittareiden lisäksi pidemmän aikavälin ajattelu tarjoaa enemmän yrityksellesi kokonaisuutena. Bränditavoitteiden tunnistaminen tuo selkeyttä sekä työntekijöille että asiakkaiden edustajille. Ne luovat ainutlaatuisen tyyppisen fokuksen, joka vaikuttaa jokaiseen tehtävään, päätöksentekoprosessiin ja jopa palkkauskäytäntöihin.

Haluat, että tilitoimistosi kestää aikaa. On loogista kehittää jatkuva strategia, jossa on älykkäitä tavoitteita eri päivämääriä varten. Joitakin muita esimerkkejä ovat mm: