Lok 17 2023 /

Miten Asettaa Kunnianhimoisia Tavoitteitta Tilitoimiston Liiketoiminnan Kehittämiseen ja Kuinka Varmistaa Onnistuminen

How to set accounting goals
Lisa Chaud

Lisa Chaud

7 min

Kaikenlaiset yritykset asettavat erilaisia tavoitteita, jotka perustuvat erilaisiin tietoihin ja joiden tarkoituksena on saavuttaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin voittoja. Tilitoimistojen, jotka ovat osittain vastuussa kaikkien muiden yritysten taloudellisesta terveydestä, on tehtävä samoin. Konkreettisten, toteuttamiskelpoisten tavoitteiden avulla yrityksesi voi auttaa heitä ja samalla nostaa sinut kohti todellista menestystä. 

Kun ymmärrät, miten asettaa oikeanlaiset tavoitteet, saavutukset seuraavat luonnollisesti kohdennetuista ponnisteluista. Tutustu SMART-tavoitteiden voimaan ja saat esimerkkejä, jotka voivat auttaa tilitoimistoasi luomaan tehokkaan suunnitelman, jolla kasvatat brändisi tuloja parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi: Ymmärtämällä, miten luoda omia tavoitteitasi, voit saada aikaan enemmän asiakastukimahdollisuuksia. Tämä organisointi ja mahdollisesti voittoa lisäävä kyky nostaa brändisi nimeä, kun on kyse paikallisesta tai verkkomaineesta.

Lyhyen ja Pitkän Aikavälin Tavoitteet

Yksi tärkeimmistä tavoitteen yksityiskohdista on se, milloin haluat saavuttaa sen. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet tarjoavat selkeän polun yrityksesi kasvulle. Niiden asettamisen avulla voit määritellä ensisijaisen tavoitteen paitsi koko tiimille myös osastonjohtajille ja yksittäisille työntekijöille. Mitä tarkempia ja toteuttamiskelpoisempia tavoitteita luot, sitä todennäköisemmin saavutat ne.

Lyhyen aikavälin tavoitteet tilitoimistoille sisältävät asioita, jotka voit toteuttaa tai saavuttaa nopeasti, jotta voit vaikuttaa päivittäiseen toimintaan tai jotka vaikuttavat pitkän aikavälin suunnitteluun. Hyödyt eivät kuitenkaan keskity pelkästään toiminnallisiin asioihin. Kun yrityksesi tai henkilökuntasi saavuttaa jotain mitattavissa olevaa, he todennäköisesti lisäävät ponnistelujaan muualla. Kohdista lyhyen aikavälin tavoitteet sekä liiketoiminnan että henkilökohtaisen kehityksen kanssa, jotta innostus ja saavutukset lisääntyvät. Ne lisäävät keskittymistä, antavat nopeampia ja tyydyttävämpiä palkkioita ja luovat menestyksen ilmapiirin, joka heijastuu kaikkeen.

Nämä tavoitteet voivat koskea kaikkia johtajista avustaviin työntekijöihin, mutta ne keskittyvät yleensä tiettyihin toiminnan osa-alueisiin. Joitakin esimerkkejä ovat mm:

 • Toimistolaitteiden päivittäminen tai uusien ohjelmistoalustojen käyttöönotto/integroiminen
 • Prosessien parantaminen ja optimointi tehokkuuden lisäämiseksi
 • Uusien järjestelmien tai menetelmien koulutus työntekijöille
 • Uuden markkinointikanavan avaaminen tai strategian vaihtaminen

Pitkän aikavälin tavoitteet yrityksen menestyksen lisäämiseksi keskittyvät enemmän jatkuviin mittareihin. Niiden saavuttaminen kestää kauemmin, mutta ne ovat usein skaalautuvia, kun yritys saavuttaa ne. Esimerkiksi tietyt asiakasmäärät ovat yleinen tavoite. Kun saavutat ensimmäisen asetetun tason, laajennat sitä korkeammalle. Jos et aseta pitkän aikavälin tavoitteita, tilitoimistoltasi puuttuu suunta ja tehokas kokonaisstrategia, joka jatkaa kasvua ja tulojen tuottamista. Itse täsmällisiin tavoitteisiin liittyvien ilmeisten mittareiden lisäksi pidemmän aikavälin ajattelu tarjoaa enemmän yrityksellesi kokonaisuutena. Bränditavoitteiden tunnistaminen tuo selkeyttä sekä työntekijöille että asiakkaiden edustajille. Ne luovat ainutlaatuisen tyyppisen fokuksen, joka vaikuttaa jokaiseen tehtävään, päätöksentekoprosessiin ja jopa palkkauskäytäntöihin.

Haluat, että tilitoimistosi kestää aikaa. On loogista kehittää jatkuva strategia, jossa on älykkäitä tavoitteita eri päivämääriä varten. Joitakin muita esimerkkejä ovat mm:

 • Liiketulo- tai voittoluvut
 • Uusien asiakkaiden määrä tietyn kokoisista tai tyyppisistä yrityksistä
 • Laajentuminen uusille alueille, markkinoille tai yleinen työntekijämäärän kasvu
 • Uusien kirjanpito- tai tilitoimistopalvelujen kehittäminen ja integrointi

Yhdessä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet määrittelevät selkeän etenemispolun tilitoimistoille, jotka pyrkivät kasvuun ja tulojen lisäämiseen. Ymmärrät niiden merkityksen. 

Opettele nyt, miten voit luoda tavoitteita, jotka käytännössä varmistavat, että saavutat ne.

SMART-tavoitteet: Miten Suunnitella Tilitoimiston Tavoitteet Saavutettaviksi?

Kun asetat tavoitteita, jotka kohdistuvat joko lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteisiin, tehokas menetelmä on SMART-kriteerien noudattaminen. Tämä lyhenne määrittelee parhaat käytännöt sellaisten kohdennettujen polkujen luomiseksi, joilla todella saavutetaan menestystä. Kirjaimet tarkoittavat:

 • S – Selkeästi Määritelty: Näissä tavoitteissa on tarkkaan määritellyt elementit, jotta kaikki epäselvyydet ja epäselvyyksiä voidaan tuhota. Niissä keskitytään usein numeroihin.
 • M – Merkityksellinen: Tavoite on juuri minun tilitoimistolle merkityksellinen ja motivoiva.
 • A – Aikasidonnainen: Tavoitteen suorittamiselle on asetettu aikataulu. 20 uuden asiakkaan saaminen “jonain päivänä” ei merkitse juuri mitään. Aseta jokaiselle kasvumittarille tavoitepäivämäärät tai tarkat aikarajat.
 • R – Realistinen: Vaikka äärimmäiset tavoitteet saattavat aluksi tuntua jännittäviltä, on hyvin pieni mahdollisuus saavuttaa ne. Luo realistisia tavoitteita, joiden onnistumisen todennäköisyys on suuri.
 • T – Tulokset Mitattavissa:  Tavoitteen eteneminen on helposti mitattavissa. Tavoite, jossa mainitaan, että haluan kasvattaa liiketoimintaa paljon tänä vuonna on liian abstrakti – aseta tarkka luku.

Esimerkkejä tilitoimistojen SMART-tavoitteista ovat:

 • Selkeästi Määritelty – Lisää kuukausittaista myyntiä 15 prosentilla
 • Merkityksellinen – Tavoitteenani on kasvattaa yritykseni nettotuloja 20 prosenttia seuraavan vuoden aikana
 • Aikasidonnainen – Vuoden 2023 loppuun mennessä
 • Realistinen – Kouluta kaikki työntekijät tehokkaampaan CRM-alustaan
 • Tulokset Mitattavissa– Tavoitteenamme on parantaa laskutuksen tehokkuutta niin, että laskutamme asiakkaitamme 95 prosenttisesti sovitun laskutusjakson aikana seuraavien neljän kuukauden aikana

Jokaisella tilitoimistolla on tietysti erilaiset määritelmät kasvulle ja menestykselle. Se vaihtelee suuresti koon, kohdemarkkinoiden, sijainnin ja muiden tekijöiden mukaan. Luo SMART-tavoitteet, jotka ovat järkeviä organisaatiosi kannalta. Muista, että “Realistinen” on yksi tärkeimmistä osatekijöistä.

5 Esimerkkiä Tavoitteista Tilitoimistoille

Asiantuntemuksemme perusteella olemme laatineet luettelon keskeisistä tavoitteista, joihin tilitoimistosi tulisi keskittyä. Jos haluat organisaatiosi menestyvän, muista SMART-tavoitteiden luomisen säännöt. Esimerkkejä tilitoimiston tavoitteista ovat mm:

1 – Uuden ohjelmiston käyttöönotto

Otetaan käyttöön uusi ohjelmisto 30. joulukuuta 2023 mennessä sisäisten prosessien parantamiseksi. Tähän sisältyy kolme vaatimustenmukaisuuden arviointia, joiden tulos on vähintään 85 prosenttia, ennen kuin ohjelmisto otetaan kokonaan käyttöön. Jatketaan parannusten seuraamista kaikissa toimintaprosesseissa, jotta varmistetaan, että kaikilla on tarvittavat taidot ohjelmiston hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

2 – Kouluta työntekijät ajan tasalle uusista säädöksistä ja lakimuutoksista

Luo kuuden kuukauden koulutusvaatimus sisäisen tai ulkoisen sertifiointiohjelman avulla, joka kaikkien työntekijöiden on läpäistävä vähintään 90 prosentin tuloksella. Järjestä tämä keskittyen henkilökohtaiseen ja urakehitykseen, jotta osaston jäseniä kannustetaan loistamaan kirjanpitoalan koulutuksessa.

3 – Maksimoi kassavirran nopeus

Neuvottele sopimusehdot uudelleen asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa, jotta saavutetaan vähintään 5 prosentin säästöt kautta linjan ja vähennetään myöhästyneitä tai maksamatta jääneitä laskuja. Mieti, miten ohjelmistot voisivat auttaa laskujen maksamisen varmistamiseen.

4 – Toimiston kestävä kehitys

Siirry vähintään 25% uusiutuviin energianlähteisiin vuonna 2024. Hankitaan kaikki paperiset toimistotarvikkeet kierrätysmateriaalien toimittajalta saman ajanjakson aikana ilman, että kulut kasvavat. Tarkistetaan hiilijalanjäljen tasot ja ideoidaan keinoja niiden vähentämiseksi entisestään pidemmän aikavälin tavoitteiden asettamista varten. Siirrytään etätyöhön ja luovutaan toimistosta tai pienennetään toimistotilaa hybridityön avulla.

5 – Asiakasmäärän kasvattaminen

Keskity uusien, arvokkaiden asiakkaiden houkuttelemiseen, jotta asiakasmäärä kasvaisi 20 prosenttia kolmanteen vuosineljännekseen mennessä. Tämä edellyttäisi uusia markkinointistrategioita ja CRM-ohjelmiston käyttöönottoa jokapäiväiseen toimintaan.

Tilitoimistojen luomat tavoitteet voivat ulottua työntekijöiden koulutuksesta liikevaihtolukuihin ja brändin visiolauselman yksityiskohtiin. Viime kädessä, kunhan ne ovat SMART-tavoitteita ja vastaavat aikomusta kasvattaaa liiketoimintaa, viet tilitoimistosi seuraavalle tasolle.

Johtopäätös

Menestys riippuu monista tekijöistä, mutta SMART-tavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vie tilitoimistot oikealle tielle. Ilman suunnitelmaa ja konkreettisia tavoitteita organisaatiosi kaikki tasot ajautuvat tuuliajolle. Kovallakaan työllä ei saada tuloksia aikaan. Sen sijaan voit yhdistää tehokkaan tavoitteenasettelun voiman tehokkaampaan ja tehokkaampaan alustaan, kuten TaxDome auttaa. Oikea talon sisäinen järjestelmä työnkulun hallintaa, asiakassuhteita, dokumentointia ja muuta varten voi tehdä kaikista tavoitteista helpommin saavutettavia ja nostaa yrityksesi uudelle menestyksen tasolle.

Varaa henkilökohtainen demo asiantuntijamme kanssa

Join demo
Lisa Chaud

Lisa Chaud

Lisa on TaxDomen markkinoija. Hänellä on kokemusta B2B- ja sähköisestä kaupankäynnistä, ja Lisa on innostunut tekemään markkinointitutkimusta ja tarjoamaan näkemyksiä lukijoille. Vapaa-ajallaan hän harrastaa mieluiten erilaisia urheilulajeja.

Subscribe to Taxdome News

Hei, odota...
Tilaa uutiskirjeemme!

Lähetämme sinulle blogimme parhaat palat vain kerran kuukaudessa. Lupaamme sen.

Anna voimassa oleva sähköpostiosoite.
Ebook CTA

Suunnitteilla kasvattaa etänä toimivan tilitoimistosi liiketoimintaa?

Suunnitteilla kasvattaa etänä toimivan tilitoimistosi liiketoimintaa?

eBook on lähetetty
Pyyntösi käsittelyssä tapahtui virhe, yritä myöhemmin uudelleen.
Anna voimassa oleva sähköpostiosoite.