Lok 23 2023 /

Tekoäly kirjanpidossa: Mahdollisuuksia ja käytännön esimerkkejä

AI banner

Tekoäly on ollut kuuma puheenaihe jo vuosia, mutta vuosi 2023 muistetaan ikuisesti sen valtavirtaistumisena. Se, mikä oli aikoinaan futuristinen ajatus, on tänään arkipäivää ja jopa 55% organisaatioista käyttävät jo tekoälyä vähintään yhdessä liiketoimintatehtävässä.

Vaikka tekoäly tulee vaikuttamaan useimpiin aloihin, jotkin alat – kuten kirjanpito ja taloushallinto – ovat erityisen kypsiä muutokselle.

Tässä artikkelissa keskustelemme tekoälyn kasvavasta vaikutuksesta kirjanpidossa ja taloushallinnossa sekä tarkastelemme joitakin käytännön esimerkkejä siitä, miten tekoälyyn perustuvat työkalut muuttavat kirjanpitäjien toimintatapoja. 

Määritellään kuitenkin ensin, mistä puhumme.

Mitä tekoäly on kirjanpidossa?

Tekoäly on koneen kyky simuloida ihmisen älykkyyttä. Ennen tekoälyä teknologia voitiin ohjelmoida suorittamaan tiettyjä tehtäviä yksinkertaisten syötteiden ja tuotosten perusteella. Tekoälyn myötä koneet pystyvät nyt kuitenkin syntetisoimaan tietoa, parantamaan itseään ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia – aivan kuten ihmisetkin.

Kirjanpidossa tekoälyä voidaan käyttää prosessien automatisointiin, tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen – aina yksinkertaisista toistuvista tehtävistä monimutkaisiin työnkulkuihin. 

Tekoäly itsessään on laaja termi, joka sisältää erilaisia alalajeja. Tarkastellaan joitakin keskeisiä esimerkkejä ja niiden mahdollista käyttöä kirjanpidon yhteydessä. 

  • Machine Learning (ML): Prosessi, jossa tekoäly oppii analysoimalla suuria tietokokonaisuuksia ja havaitsemalla kuvioita. Kirjanpidossa ML:ää voitaisiin soveltaa petosten havaitsemiseen, jossa se voitaisiin kouluttaa havaitsemaan epätavallisia tai epäilyttäviä toimintoja.
  • Natural Language Processing (NLP): Prosessi, jonka avulla tekoäly pystyy ymmärtämään ja tuottamaan ihmisen kieltä joko puhutussa tai tekstimuodossa. NLP:llä varustettuja chatbotteja voidaan käyttää kirjanpidon johtotehtävien hoitamiseen, asiakkaiden kysymyksiin vastaamiseen tai tärkeiden veroasiakirjojen keräämiseen. 
  • Ennakoiva analytiikka: Prosessi, jossa tekoäly käyttää historiallisia ja nykyisiä tietoja havaitakseen trendejä, ennustaakseen tulevia tuloksia ja tunnistaakseen mahdollisia riskejä. Kirjanpidossa ennakoivaa analytiikkaa voidaan käyttää kassavirtaennusteissa, budjetoinnissa ja rahoitussuunnittelussa.

Tekoälyn vaikutus taloushallintoon

Tekoäly vaikuttaa jo nyt merkittävästi kirjanpitäjien työskentelyyn.

Tekoälypohjaiset työkalut auttavat kirjanpitäjiä tekemään enemmän vähemmällä, ja niiden avulla he voivat saavuttaa tehokkuuden ja tarkkuuden tasoja, joita ennen ei voitu kuvitellakaan. 

Maailmassa, jossa 82% yrityksistä epäonnistuvat huonon kassavirtojen hallinnan vuoksi, on helppo ymmärtää, miksi tekoälyn ennustetaan kirjanpidossa olevan 30 prosentin vuotuinen kasvuvauhti tulevien seuraavien vuosien aikana.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten tekoäly tuo arvoa kirjanpitäjille: 

  • Toistuvien tehtävien automatisointi: Kun tekoäly hoitaa arkipäiväiset hallinnolliset tehtävät, kuten tietojen syöttämisen, laskujen käsittelyn ja tilien täsmäytyksen, kirjanpitäjät voivat keskittyä tuottamaan todellista lisäarvoa asiakkailleen.
  • Tietojen tarkkuuden parantaminen: Kuten kaikki tiedämme, pienet virheet kirjanpidossa voivat tulla erittäin kalliiksi.
  • Tietoon perustuvat oivallukset: Kirjanpitäjät voivat nyt käyttää reaaliaikaista dataa, joka auttaa heitä tekemään älykkäämpiä strategisia päätöksiä, ja ennakoivaa analytiikkaa, joka auttaa heitä näkemään kulmien taakse.
  • Parempi asiakaskokemus: Tekoälyn avulla kirjanpitäjät voivat ymmärtää asiakkaidensa tarpeita paremmin kuin koskaan ennen, jolloin he voivat tarjota entistä yksilöllisemmän asiakaskokemuksen kaikissa kosketuspisteissä.

Yhdessä nämä edut johtavat yhteen asiaan: menestyksekkäämpään ja kannattavampaan tilitoimistoliiketoimintaan.

Tutustutaan suosittuihin tekoälytyökaluihin kirjanpito-ohjelmistoissa

Tekoäly on vielä suhteellisen nuori teknologia, mutta sillä on jo va