Jun 21 2024 /

Mangel på regnskapsførere i 2024: Hva firmaer i EU kan gjøre for å oppnå full bemanning

Mangel på regnskapsførere i 2024: Hva firmaer i EU kan gjøre for å oppnå full bemanning

I hele Europa er det mangel på regnskapsførere, noe som påvirker regnskapsfirmaenes evne til å betjene kundene sine og utvide virksomheten. 

 • Over 75 % av advokat- og regnskapsbedriftene i Tyskland kan ikke finne de søkerne de trenger.
 • Nesten halvparten av regnskapsbyråene i Belgia har måttet redusere sine aktiviteter.
 • I Frankrike er regnskapsføreryrket ett av 38 yrker som opplever mangel på arbeidskraft.
 • En undersøkelse av talenttrender utført av The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) avslørte at 57 % av respondentene at deres psykiske helse lider på grunn av arbeidspress. 

Disse faktaene er symptomer på et økende problem i regnskapsbransjen. For å fortsette å vokse må regnskapsfirmaene finne måter å ansette og beholde nok regnskapsførere på.

Hvordan forstå mangelen på regnskapsførere

For å redusere mangelen på regnskapsførere er det viktig å forstå hvorfor de sier opp. La oss se nærmere på hva som forårsaker mangelen på regnskapsførere.

En aldrende befolkning

Over hele Europa eldes befolkningen raskt. Det er færre arbeidstakere som kommer inn på arbeidsmarkedet enn det er som forlater det, og flere sektorer sliter med å tiltrekke seg yngre medarbeidere. Men hvorfor er det akkurat regnskapsbransjen som lider?

Begrenset lønn

Selv om lønnsnivået for regnskapsførere er konkurransedyktig i noen markeder, kan mange i EU med regnskapskvalifikasjoner finne bedre betalte jobber. I Spania er for eksempel gjennomsnittslønnen for en autorisert regnskapsfører (CA – chartered accountant) som jobber som økonomisjef 69 776 euro, mens den bare er på 42 500 euro for en regnskapsfører med samme sertifisering. I Italia sliter regnskapsførere med 10+ års erfaring med å komme over 40 000-grensen.

Gjennomsnittslønn for regnskapsførere i Italia, fordelt på antall års erfaring. Kilde: payscale.com

Endring av verdier

Studenters og yngre arbeidstakeres prioriteringer er i ferd med å endre seg når det gjelder hvordan de ønsker at karrierene deres skal se ut. I Frankrike er det for eksempel mangel på regnskapsførere, mens det er et overskudd av grafiske designere, PR-folk og reisekonsulenter. Forventningene til dagens arbeidsstyrke er ofte i konflikt med den konvensjonelle fremstillingen av regnskap, som ofte blir sett på som kjedelig.

5 måter å løse mangelen på regnskapsførere i firmaet ditt på

Selv om disse ikke er de eneste årsakene til den nåværende mangelen på regnskapsførere, er det mer presserende hva regnskapsbyråene og bransjen som helhet kan gjøre for å snu mangelen. Her er noen forslag:

1. Legge til rette for sunne arbeidsvaner

Selv om nesten alle regnskapsførere lider av utbrenthet, kan det teammedlemmene gjør i arbeidstiden være like effektivt for å bekjempe utbrenthet som å tilby en sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Flere studier viser at det å sitte hele dagen er helseskadelig og at det kan reduseres med kun en minimal mengde aktivitet. Regnskapsbyråer som ønsker å tiltrekke seg nye kandidater, bør derfor skape og vise frem et miljø som oppmuntrer til sunnere vaner i løpet av arbeidsdagen, for eksempel:

 • Implementering av velværeprogrammer som gir de ansatte muligheten til å bevege seg og koble av på jobben
 • Oppmuntre de ansatte til å prøve tidsstyringsøvelser som Pomodoro-teknikken, der tidtakere styrer 25 minutter med fullt fokusert arbeid, etterfulgt av fem minutters gåing, for å skape sunne pauser og bevegelse
 • Investere i ergonomiske kontormøbler som er utformet for å motvirke de negative effektene av stillesittende arbeid
 • Tillate dager for mental helse som hjelper de ansatte med å stoppe utbrenthet før den oppstår
 • Gi tilgang til fysisk og psykisk helsestøtte gjennom en helhetlig forsikring
 • Tilby medlemskap som legger til rette for sunne aktiviteter som meditasjon og trening

2. Tilby muligheter for karriereutvikling

En studie fra Pew Research Center viste at 63 % av de spurte oppga mangel på muligheter for forfremmelse som en grunn til å slutte i sin nåværende jobb.

For å tiltrekke seg potensielle regnskapsførere må firmaene vise kandidatene at de har en fremtid i vekst foran seg. Dette betyr ikke at man skal lokke med muligheten for forfremmelse. I stedet betyr det å gjøre ting som gir støtte til profesjonell utvikling.

Hvordan ser denne støtten ut? Vurder disse alternativene:

 • Tilby abonnementer på nettbaserte læringsprogrammer der teammedlemmene kan få tilgang til verdifulle kurs innen fagområdet
 • Dekke kostnadene for regnskapssertifiseringer som vil øke teammedlemmenes kvalifikasjoner
 • Utvikle mentorprogrammer som bringer nye regnskapsførere sammen med erfarne personer som kan veilede dem på karriereveien
 • Planlegge tverrfunksjonelle opplæringsmuligheter der de ansatte kan lære om ulike roller i firmaet
 • Tilby bonuser til ansatte som oppnår verdifulle sertifiseringer
 • Opprette et studiepermisjonsprogram som gir ansatte betalt fri for å forberede seg til sertifiseringseksamener
 • Gjennomføre karriereplanleggingsmøter der teammedlemmene kan diskutere ambisjoner, oppdage mulige karriereveier og dele ressurser for å nå målene sine

Ved å ta i bruk slike muligheter kan firmaene øke sin kompetanse, forbedre kvaliteten på tjenestene sine og posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver for ambisiøse fagfolk. Selv om noen teammedlemmer kanskje oppdager mål som fører dem bort fra regnskapsbransjen, kan de finne andre roller i firmaet som passer bedre for talentene deres. I tillegg vil de som blir værende i regnskapsbransjen, ha større sannsynlighet for å bli værende i firmaet, siden de benytter seg av og setter pris på den løpende støtten.

3. Tilby fleksible arbeidsmodeller

Mens debatten om ansattes produktivitet når de jobber hjemmefra ruller videre, er det et faktum at verdifulle kandidater, særlig de yngre, foretrekker å ha valgmuligheter. Å tilby fleksible arbeidsmodeller kan være et viktig trekkplaster for regnskapsfirmaer som ønsker å tiltrekke seg nye talenter i et konkurransepreget landskap.

Firmaer kan effektivt håndtere oppgaver fra hvor som helst uten å gå på bekostning av produktivitet, sikkerhet eller tjenestekvalitet. Dette gjelder spesielt hvis firmaene bruker den rette programvaren for praksisstyring. Ved å bruke denne programvaren til å samle inn kundedokumenter på en sikker måte, opprettholde kommunikasjonen og administrere oppgaver og workflow, kan firmaene tilby teammedlemmer muligheten til å jobbe eksternt, enten på deltid eller heltid.

Utover fjernarbeid er det også verdt å implementere fleksible arbeidstider. Det gamle paradigmet med rigide arbeidstider er i ferd med å forsvinne, og firmaer som ønsker å beholde eller tiltrekke seg flere regnskapsførere, bør vurdere å la de ansatte bestemme sine egne ideelle arbeidstider – så lenge de gjør arbeidet sitt til rett tid, så klart. Dette gjør det enklere for regnskapsførerne å ta seg av familieforpliktelser i løpet av dagen, jobbe når de er mest produktive, og gir dem insentiver til å bli værende i det nåværende firmaet i stedet for å utforske muligheter i et annet firma eller en annen bransje. 

Laptop som viser programvare for praksisstyring som gjør det mulig for bedrifter å drive regnskapsfirmaet sitt fra hvor som helst med internettilgang.

4. Dra nytte av teknologi

Økende teknologitrender i regnskapsbransjen gjør det enklere enn noensinne å eliminere dagligdagse oppgaver, samarbeide med team over hele verden og fokusere på arbeid på et høyere nivå som engasjerer de ansatte. 

På samme måte som folk ønsker muligheter for karriereutvikling, ønsker de også å føle seg stimulert i jobben sin. Stadig gjentakende, rutinemessige oppgaver fører til at ansatte som kan kjede seg og lure på om det finnes mer spennende karriereveier der ute. Ved å bruke teknologi til å automatisere disse oppgavene kan man ikke bare effektivisere rutinene, men også holde teammedlemmene fokusert på å utføre arbeid som er mer verdifullt for firmaet og mer stimulerende for dem.

Bruk av skybaserte regnskapsplattformer gir tilgang til økonomiske data og samarbeid i sanntid, uansett hvor man befinner seg, noe som er en betydelig fordel for firmaer som tilbyr fjernarbeid. I tillegg vil arbeid med kunstig intelligens i regnskapet for analyse- og datadrevet innsikt gi teammedlemmene erfaring med en teknologi i utvikling, og skape en følelse av at de er en del av et firma som ligger i forkant av fremtidige trender, og ikke et sted der de hele tiden fyller ut og arkiverer papirarbeid. 

5. Omfavn tilbakemeldinger

Ved å skape et miljø der de ansatte føler seg komfortable med å dele sine tanker, bekymringer og forslag, signaliserer firmaer at meningene deres blir verdsatt. Enten det dreier seg om en åpen dør-policy eller regelmessige medarbeiderundersøkelser, kan tilbakemeldinger bidra til å justere retningslinjene slik at medarbeiderne fortsetter å være fornøyde i sine roller.

For at dette skal være effektivt, må firmaet vise at det er forpliktet til å handle ut fra tilbakemeldingene. Dette kan innebære å endre retningslinjer, tilby ekstra ressurser eller støtte, eller iverksette nye initiativer basert på de ansattes forslag. Når medarbeiderne ser at deres innspill fører til konkrete endringer, kan det øke deres følelse av eierskapsfølelse til firmaets fremgang og oppmuntre dem til å bli værende og bidra til videre suksess. 

Konklusjoner

Selv om enkelte publikasjoner hevder at regnskapsføreryrket er i krise på grunn av at antallet pensjonister er større enn tilgangen på nye regnskapsførere, er det håp. Fremtidsrettede firmaer har mulighet til å vokse utover fortidens paradigmer og skape en ny bane for dem som velger regnskap som yrke.

Disse strategiene gjør et firma attraktivt for nye regnskapsførere og bidrar til en positiv, støttende og dynamisk kultur på arbeidsplassen, noe som gjør det lettere å holde på medarbeiderne. Når det gjelder å dra nytte av teknologi, tilbyr TaxDome skalerbare løsninger som hjelper firmaer med å gjøre mer med mindre. Les mer for å finne ut hvordan TaxDome hjelper regnskapsfirmaer med å bekjempe mangelen på regnskapsførere, og hvorfor det er operativsystemet for din praksis.

Jeff Nichols

Jeff er en tekstforfatter som jobber innen SaaS og B2B, spesielt med fakturering og regnskap. Han er opptatt av å hjelpe bedrifter med å ta informerte beslutninger som kan hjelpe dem vokse og nå sine mål. Som skribent hos TaxDome lager Jeff innhold som hjelper kundene med å forstå plattformen bedre og holde seg informert om utviklingene i regnskapsbransjen.

Ebook CTA

eBok er sendt

Det oppsto en feil under behandlingen av forespørselen din. Prøv igjen senere

Ønsker du å skalere en fullstendig ekstern regnskapspraksis?

Vennligst skriv inn en gyldig e-post adresse.