Jun 21 2024 /

Bristen på revisorer 2024: Hur företag i EU kan lösa personalbristen

Bristen på revisorer 2024: Hur företag i EU kan lösa personalbristen

I hela EU påverkar en brist på revisorer redovisningsföretagens förmåga att betjäna sina kunder och växa sin verksamhet negativt.