Dec 1 2022 /

Insikter: Anpassningsbara instrumentpaneler för att granska team prestanda, hantera arbetsbelastningar och hålla koll på väntande kundaktivitet 

Insights: Customizable Dashboards to Review Team Performance, Manage Workloads and Stay On Top of Pending Client Activity 
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

3 Min

I alla företag kräver varje intressent olika information för att lyckas. Ägare och chefer måste se teamets prestation, hantering av arbetsbelastning på hög nivå. Enskilda ägare, anställda, entreprenörer måste se “Vad har jag